Logotype MittBohuslän

Rutiner för Munkedal

Alla anställda som brukar bilarna ska ta del av dessa rutiner.

Var bekant med bilens knappar och reglage innan du kör. Vid frågor titta i instruktionsboken.

Det är alltid förarens ansvar att bilen är i trafiksäkert skick. Kontrollera belysning, däck och liknande. Om något är problem kontakta bilvårdsenheten för åtgärd.

Bärgning - dagtid ring bilvårdsenheten, utanför kontorstid och bilen behöver flyttas ring efter bärgare, om bilen kan stå kvar ring bilvårdsenheten nästa vardag. Om bilen bärgas från platsen skall den transporteras till märkesverkstad.

Kontakt vid bärgning:

 • Toyota, EuroCare 020-23 50 00
 • Suzuki,  020-42 79 00
 • Ford, 020-81 80 00  

Övriga bilar använder vi något av följande företag:

 • Assistanskåren Bohuslarm, telefon 0522-155 00
 • Highway Service Falck, telefon 0522-340 00

Punktering - Ska enheten byta själv, bilvårdsenheten hjälper till om vi har tid och möjlighet. Däcket lämnas för åtgärd hos bilvårdsenheten.

Tappat/försvunnet bensinkort – Ska omedelbart spärras av enheten. Bilvårdsenheten kan vara behjälpliga under arbetstid.

Telefon för spärrning

 • OKQ8
  vardagar 08.00-18.00, 020-85 86 87
  övrig tid 08-506 811 11
 • SHELL, 0200-81 04 00
 • DIN-X, 042-24 84 25

Meddela bilvårdsenheten att kortet är spärrat så att vi kan beställa nytt.

Hur gör jag vid skada?

Fyll alltid i skadeanmälan. Vid personskada är man alltid skyldig att meddela polis.

Blanketten skadeanmälan motorfordon ska finnas i bilen, annars säg till bilvårdsenheten så får du en ny. Blankettens framsida fylls i gemensamt av båda förarna direkt på skadeplatsen, skriv under på framsidan, riv sedan isär blanketterna och tag varsin del. Fyll i baksidan med dina uppgifter.

 • Notera namn, adress och telefonnummer på eventuella vittnen.
 • Gör inga medgivanden, försäkringsbolaget utreder skuldfrågan.
 • Vid stöldskada polisanmäl snarast.

Vid viltolycka markera olycksplatsen och polisanmäl snarast, fyll i skadeanmälan. Tänk på att även vid singelolyckor måste ni fylla i skadeanmälan.

Vid skadegörelse polisanmäl snarast och fyll i skadeanmälan. Ifylld skadeanmälan lämnas till bilvårdsenheten för bedömning av skada och beslut om reparation.

Vid stölder i bilar - polisanmäl snarast.

Förvara inte stöldbegärligt gods i bilen till exempel mobiltelefon, PC, PC-kanon. Om privat egendom stjäls vid inbrott i bilen måste ägarens egen försäkring användas. Kommunen står inte för självrisken.

Kontakt

Vid problem med bilen dagtid telefon 010-161 55 55