Logotype MittBohuslän

Direktion

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som bildats från och med 2010-01-01 för att ansvara för all räddningstjänst. Räddningstjänsten hade också uppdraget att arbeta med Lysekil och Munkedals kommuners planering inför allvarliga störningar/händelser. Beredskapssamordning vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Räddningsjänsten Mitt Bohuslän utökades 2015-01-01 med Räddningstjänsten Uddevalla.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän styrs av en politisk direktion. Direktionen består av sex personer, två från varje medlemskommun, ordförande, vice ordförande och andrevice ordförande samt ledamöter. Ordförandeposten innehavs av Uddevalla kommun. I direktionen tas alla politiska beslut vilket innebär att denna utgör både kommunstyrelse och kommunfullmäktige i ett och samma beslutande organ. Direktionen beslutar om mål och inriktning av räddningstjänsten Mitt Bohuslän verksamhet och utgör även myndighet för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Offentlighetsprincipen gäller i kommunalförbundet. Förbundets beslut kan överklagas i samma ordning och omfattning som om verksamheten hade bedrivits i medlemskommunerna. Medlemskommunernas insyn och inflytande garanteras genom att varje direktionsledamot skall vara representerad i hemkommunens fullmäktige.

Kontakt

Jonas Sandwall

Telefon 073-531 31 19

Bernt Eriksson
Förbunds-/räddningschef

Telefon 010-161 55 01