Logotype MittBohuslän

Ekonomi

Mitt Bohusläns budget består av medlemsavgifter från  medlems-kommunerna samt en viss intäktsfinansiering, främst via tillsynsavgifter, utbildningar och intäkter vid utryckningar till felaktiga larm från automatlarmsanläggningar.

Förbundet sköter också Lysekil och Munkedals kommuners tjänstefordon. Dessa sköts dagtid av brandmän på respektive brandstation.

Medlemskommuner

Avgiftsfördelning

Uddevalla

64,15 %

Lysekil

21,72 %

Munkedal

14,13 %


Kontakt

Carina Jonefelt
Ekonom

Telefon 010-161 55 04

Vårt organisationsnummer
222000-2808

Bankgiro
785-4516

Fakturaadress
Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän
Bastiongatan 14
451 81 Uddevalla