Logotype MittBohuslän

Fakturor

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän hanterar alla fakturor elektroniskt och använder systemet Raindance som är en webbaserad lösning. Den 1 april 2019 trädde Lag om e-faktura i kraft. Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ska därför faktureras med en e-faktura.

Informationsfilm om reglerna i den nya lagen.

Du som levererar till Mitt Bohuslän kan skicka din faktura elektroniskt till oss på något av följande sätt:

1. PEPPOL

Vårt PEPPOL id: 0007:2220002808.

2. Svefaktura

Via VAN leverantör. Vi tar emot Svefaktura 1.0 samt PEPPOL BIS Billing 3 via Inexchange.

3. Fakturaportal

Om du inte har ett system som stödjer e-fakturering och inte vill investera i en sådan tjänst, erbjuder Räddningstjänsten Mitt Bohuslän en kostnadsfri tjänst där du kan registrera fakturor manuellt. På Fakturaportal kan du skapa upp till 100 fakturor om året kostnadsfritt. Du registrerar dig kostnadsfritt med e-postadress och uppgifter om ditt företag. Efter registreringen kan du börja skapa fakturor. Det finns en instruktionsfilm som visar hur du går tillväga.

Alla fakturor som skickas till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ska innehålla:

  • Kundens referensnummer
  • Leverantörens moms- och orgaisationsnummer

Fakturor ska i övrigt följa Skatteverkets krav.

Beställarkod/ referensnummer uppges alltid av den som beställer, i annat fall ska leverantören fråga efter det. 

Mer information

Vårt organisationsnummer

222000-2808

Bankgiro 785-4616

Betalningsvillkor
Vi tillämpar alltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats, betalningsvillkoret 30 dagar efter fakturadatum* och betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens.

* Fakturadatum förutsätts vara lika med datum för fakturans avsändande.