Logotype MittBohuslän

Jobba hos oss

Inom Räddningstjänsten Mitt Bohuslän finns det ett antal olika yrkesgrupper som arbetar med utryckning, varav brandmännen utgör den största. I Uddevalla finns det heltidsbrandmän, på övriga orter har våra brandmän en annan huvudarbetsgivare.

Hur är det att jobba som brandman?

Heltidsbrandman

Som heltidsbrandman i Mitt Bohuslän är du anställd vid heltidskåren i Uddevalla. Du arbetar enligt ett rullande fyraveckorsschema som normalt medför att man har nattjänst vid ett antal tillfällen varje månad.

Deltidsbrandman

Brandmän i beredskap har brandmannayrket vid sidan om sina ordinarie arbeten. Många upplever arbetet inom räddningstjänsten som ett mycket positivt, intressant och spännande komplement. Samtidigt gör du en viktig insats för din ort.

Lediga tjänster
Brandman på hög höjd