Logotype MittBohuslän

Heltidsbrandman

Arbetet

  • Ger dig möjlighet att göra en viktig samhällsinsats
  • Kan vara riskfyllt
  • Kräver att du kan samarbeta
  • Ger mycket tillbaka i form av kamratskap
  • Kräver att du är fysiskt och psykiskt stark
  • Det är ett spännande och meningsfullt arbete

Teori och praktik går hand i hand hela tiden, och man lär sig ta snabba beslut i kritiska situationer. Samtidigt är arbetet också krävande, och man behöver både vara stabil och orädd inför utmaningar.

Utvecklingsmöjligheter

Som brandman finns det många möjligheter att utvecklas inom tjänsten. Vi kombinerar utryckningstjänsten med arbete på dagtid då du till exempel kan göra tillsyner, arbeta med utbildning eller vidareutveckla och vårda materiel och fordon. Vissa går vidare till en arbetsledande roll genom kompetensutbildning till brandbefäl.

Vi eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning

Idag är de flesta brandmän män, men vi arbetar aktivt för att få en jämnare könsfördelning. Vi välkomnar därför ansökningar från både kvinnor och män och från personer med annan etnisk och kulturell bakgrund.

Bli brandman - Skydd mot olyckor

Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) är en tvåårig eftergymnasial utbildning för dig som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet. Utbildningen Skydd mot olyckor ger dig en examen i räddnings- och säkerhetsarbete. Du får kompetens att arbeta inom den kommunala räddningstjänsten eller inom området skydd mot olyckor vid andra kommunala förvaltningar och statliga myndigheter eller företag. Under utbildningen lär du dig såväl metoder för olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder, som att genomföra och följa upp räddningsinsatser. De teoretiska studierna varvas med praktiska övningar som utgår ifrån verkliga situationer som väntar dig i arbetslivet. 

Utbildningen utgår ifrån så kallat problembaserat lärande (PBL). Du kan välja att gå utbildningen i Revinge, Sandö eller läsa på distans.

Sök till Heltidsbrandman