Logotype MittBohuslän

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till oss på räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Telefon (växel)

010-161 55 00

Vid akuta nödlägen med fara för liv, egendom och miljö ring 112.
För information vid allvarliga olyckor och kriser ring 113 13.

E-post

raddningstjansten@mittbohuslan.se

Vi läser inkommande e-post helgfria vardagar under kontorstid. All post som inkommer till Räddningstjänsten Mitt Bohuslän betraktas som allmän handling. Det innebär att materialet är offentligt för allmänhet och massmedia. Detta gäller såväl traditionell post som post i elektronisk form.

Postadress

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Bastiongatan 14
451 81 Uddevalla

Faktureringsadress

PEPPOL: 0007:2220002808 eller
GLN: 7300009049714

Vi omfattas av lagen om efaktura vilket innebär att alla inköp som görs av oss måste faktureras elektronisk, läs mer om vår hur du fakturerar oss här.

Organisationsnummer

222000-2808

Våra stationer

Besöksadresser till de olika stationerna hittar du här.

Pressfrågor i samband med olyckor och pågående insatser

Inre befäl på ledningscentralen, LC54, 0520-141 90

Förbunds-/ räddningchef

Mats Johansson
Telefon 010-161 55 20

Stf. Räddningschef

Mikael Svantesson
Telefon 010-161 55 60

Förebyggande chef

Mikael Gard
Telefon 010-161 55 06

Operativ chef

Mikael Svantesson
Telefon 010-161 55 60

Enhetschef RiB

Jimmy Göransson
Telefon 010-161 55 80

Teknisk chef

Mikael Svantesson
Telefon 010-161 55 60

Utbildning

Brand
Telefon 010-161 55 25

Första hjälpen och HLR
Telefon 010-161 55 22

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

Telefon 010-161 55 27

Sevesoanläggningar

Telefon 010-161 55 06

Bilvården

Munkedal
Telefon 010-161 55 55

Lysekil
Telefon 010-161 55 50