Logotype MittBohuslän

Förbundsdirektionen

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som bildats från och med 2010-01-01 för att ansvara för all räddningstjänst.

Räddningstjänsten hade också uppdraget att arbeta med Lysekil och Munkedals kommuners planering inför allvarliga störningar/händelser samt beredskapssamordning vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Räddningsjänsten Mitt Bohuslän utökades 2015-01-01 med Räddningstjänsten Uddevalla.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän styrs av en politisk direktion. Direktionen består av sex personer, två från varje medlemskommun, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande samt ledamöter. Ordförandeposten innehas av Uddevalla kommun. I direktionen tas alla politiska beslut vilket innebär att denna utgör både kommunstyrelse och kommunfullmäktige i ett och samma beslutande organ. Direktionen beslutar om mål och inriktning av Räddningstjänsten Mitt Bohusläns verksamhet och utgör även myndighet för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Offentlighetsprincipen gäller i kommunalförbundet. Förbundets beslut kan överklagas i samma ordning och omfattning som om verksamheten hade bedrivits i medlemskommunerna. Medlemskommunernas insyn och inflytande garanteras genom att varje direktionsledamot ska vara representerad i hemkommunens fullmäktige.

Reglemente för förbundsdirektionen Pdf, 172.8 kB.

Förbundsdirektionen 2019-2022

Direktionens ordinarie ledamöter:

Ordförande Kenneth Engelbrektsson (S) Uddevalla

1:e vice ordförande Klas-Göran Henriksson (S) Lysekil

2:e vice ordförande Per-Arne Brink (S) Munkedal

Jerker Lundin (KD) Uddevalla

Gert-Ove Forsberg (LP) Lysekil

Martin Svenberg Rödin (M) Munkedal

Ersättare i direktionen:

Marie Pettersson (C) Uddevalla

Siw Lycke (C) Lysekil

Wiktoria Insulan (M) Lysekil

Christer Börjesson (-) Munkedal

Carina Thorstensson (C) Munkedal

Joakim Persson (UP) Uddevalla