Logotype
Logotype

Förbundsdirektionen

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som bildats från och med 2010-01-01 för att ansvara för all räddningstjänst.

Räddningstjänsten hade också uppdraget att arbeta med Lysekil och Munkedals kommuners planering inför allvarliga störningar/händelser samt beredskapssamordning vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Räddningsjänsten Mitt Bohuslän utökades 2015-01-01 med Räddningstjänsten Uddevalla.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän styrs av en politisk direktion. Direktionen består av sex personer, två från varje medlemskommun, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande samt ledamöter. Ordförandeposten innehas av Uddevalla kommun. I direktionen tas alla politiska beslut vilket innebär att denna utgör både kommunstyrelse och kommunfullmäktige i ett och samma beslutande organ. Direktionen beslutar om mål och inriktning av Räddningstjänsten Mitt Bohusläns verksamhet och utgör även myndighet för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Offentlighetsprincipen gäller i kommunalförbundet. Förbundets beslut kan överklagas i samma ordning och omfattning som om verksamheten hade bedrivits i medlemskommunerna. Medlemskommunernas insyn och inflytande garanteras genom att varje direktionsledamot ska vara representerad i hemkommunens fullmäktige.

Förbundsdirektionen 2023-2026

Direktionens ordinarie ledamöter:

Ordförande Jerker Lundin (KD) Uddevalla

1:e vice ordförande Terje Skaarnes (SD) Munkedal

2:e vice ordförande Klas-Göran Henriksson (S) Lysekil

Kenneth Engelbrektsson (S) Uddevalla

Per-Arne Brink (S) Munkedal

Marina Karlgren Jonsson (M) Lysekil

Ersättare i direktionen:

Leif Frisk (SD) Uddevalla

Catarina Brorsson (S) Uddevalla

Linda Svanberg (MP) Lysekil

Elias Zakariasson (SD) Lysekil

Lars Östman (M) Munkedal

Regina Johansson (S) Munkedal