Logotype MittBohuslän

Press

På vår förstasida (startsida) hittar du information som kan besvara de flesta frågor du har.

Operativa händelser

Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av en gemensam ledningscentral. Här kan du få information om insatser inom Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. 

Vid hög belastning kan det tillfälligtvis vara svårt att nå fram till operatörerna.

Detta telefonnummer är numera det enda som används vid kontakt med räddningstjänsten.

Dock kan olyckor eller händelser av större dignitet medföra att en aktiverad stabsfunktion använder ytterligare medianummer. Detta meddelas till berörda i särskild ordning.


Eldsläckning

Kontakt

Vid pågående händelser:
Inre Befäl - LC54
tel. 0520-141 90

Information till allmänheten vid särskilda händelser

Telefon 113 13