Logotype
Logotype

Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän står bakom den här webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur mittbohuslan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår strävan är att innehållet på mittbohuslan.se ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Webbplatsen är till största del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Det finns blanketter på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Dokument är inte uppmärkta med rätt rubrikstruktur
  • Tabeller är inte korrekt märkta
  • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text
  • Alternativtext saknas på bilder
    Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), version 2.1

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Epost: raddningstjansten@mittbohuslan.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service enligt de allmänna brister som anges ovan.

Hur vi testat webbplatsen

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Vi genomför också regelbundna tillgänglighetskontroller av hela webbplatsen.

Senast utförda kontroll: 2024-02-01

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och meddela det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning, (digg.se)