Logotype MittBohuslän

Vår verksamhet

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har beredskap dygnet runt i våra tre medlemskommuner. Verksamheten innefatter räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av verksamheter.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund med tre samarbetande kommuner, Uddevalla, Lysekil och Munkedal. Vår verksamhet omfattar sju brandstationer och vi har personal i beredskap dygnet runt.