Logotype
Logotype

Vår verksamhet

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har beredskap dygnet runt i våra tre medlemskommuner. Vår verksamhet omfattar sju brandstationer och vi har personal i beredskap dygnet runt. Verksamheten innefatter räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av verksamheter.

Vår organisation

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund med tre kommuner, Uddevalla, Lysekil och Munkedal som är organiserat med en politisk direktion för den övergripande inriktningen och ledningen.

Förbunds-/ räddningschef

Under direktionen finns en förbundschef som förbundets högste tjänsteman. Förbundschefen leder, planerar, genomför och följer upp de beslut som direktionen fattat.

Stf. Räddningschef

Leder räddningschefsstaben som utgörs av brandingenjörer och operativa verksamhetsutveckare, ansvarar för operativ samverkan med andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt samt stöd åt förbundschefen.

Förbundsstab

Förbundsstaben är förbundets stödfunktion och hanterar personalfrågor, övergripande informationsspridning och allmän administration samt förbundets ekonomi.

Förebyggande avdelning 

Ansvarar för den olycksförebyggande verksamheten som brandskydd, skydd mot olyckor samt uppföljning av sotning. Ansvarar även för myndighetsutövningen vad avser LSO (lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778) samt LBE (lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011).

Enhet station Uddevalla

Hanterar den operativa verksamheten på Uddevallas heltidsstation.

Enhet Teknik

Ansvarar för verksamheten inom fastighetsskötsel, stationsservice, verkstadsservice, brandmateriel, data, telefoni, el, tele, larm, radio och varningssystem. Ansvar för övningsfält. Projektledning vid upphandling och inköp av fordon för förbundet.

Enhet RiB

Ansvarar för förbundets deltidsorganisation RiB: Räddningspersonal i Beredskap. Sju RiB-styrkor har operativ beredskap på stationerna i Uddevalla, Ljungskile, Munkedal, Hedkas, Lysekil, Brastad och på Skaftö.