Logotype
Logotype

Rutiner för Lysekil

Var bekant med bilens knappar och reglage innan du kör. Vid frågor titta i instruktionsboken.Vid problem kontakta bilvårdsenheten för åtgärd.

Bärgning

Behöver du bärgning dagtid ring bilvårdsenheten, är det utanför kontorstid och bilen behöver flyttas ring efter bärgare, om bilen kan stå kvar ring bilvårdsenheten nästa vardag. Om bilen bärgas från platsen skall den transporteras till märkesverkstad.

Kontakt vid bärgning:

Övriga bilar använder vi något av följande företag:

Punktering

Bilvårdsenheten hjälper till om vi har tid och möjlighet. Däcket lämnas för åtgärd hos bilvårdsenheten.

Tappat/försvunnet bensinkort

Kontakta Bilvårdsenheten så spärrar vi och ordnar med nytt bensinkort!

Hur gör jag vid skada?

Fyll alltid i skadeanmälan. Vid personskada är man alltid skyldig att meddela polis.

Blanketten skadeanmälan motorfordon ska finnas i bilen, annars säg till bilvårdsenheten så får du en ny. Blankettens framsida fylls i gemensamt av båda förarna direkt på skadeplatsen, skriv under på framsidan, riv sedan isär blanketterna och tag varsin del. Fyll i baksidan med dina uppgifter.

  • Notera namn, adress och telefonnummer på eventuella vittnen
  • Gör inga medgivanden, försäkringsbolaget utreder skuldfrågan
  • Vid stöldskada polisanmäl snarast

Vid viltolycka

Vid viltolycka markera olycksplatsen och polisanmäl snarast, fyll i skadeanmälan. Tänk på att även vid singelolyckor måste du fylla i skadeanmälan. Vid skadegörelse polisanmäl snarast och fyll i skadeanmälan

Ifylld skadeanmälan lämnas till bilvårdsenheten för bedömning av skada och beslut om reparation.

Vid stölder i bilar

Vid stölder i bilar - polisanmäl snarast.

Förvara inte stöldbegärligt gods i bilen till exempel mobiltelefon, PC, PC-kanon. Om privat egendom stjäls vid inbrott i bilen måste ägarens egen försäkring användas. Kommunen står inte för självrisken.

 

Kontakt

Vid problem med bilen
dagtid telefon 010-161 55 50