Logotype MittBohuslän

Eldningsförbud

Efter en periods torka kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Räddningschefen kan därför besluta om förbud mot eldning utomhus.

Eldningsförbud gäller i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner vid brandriskprognos 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) och 5E (extremt stor brandrisk) då det är så torrt att ovarsam hantering av öppen eld är förenat med stora risker för brand.

Förbudets omfattning

Förbudet avser alla typer av uppgörande av eld samt grillning i skog och mark.När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och ordningställda grillplatser på marken (exempel murade, grävda och avskärmade).

Vid extrem torka utökas förbudet till att gälla all grillning i skog och mark detta gäller även engångsgrillar och grillning i särskilt iordningställda grillplatser.  

Juridisk grund

Räddningschefen kan med stöd av 2 kap 7 § förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) besluta om förbud mot eldning utomhus. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i lagen  om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Mer information

Brandriskprognos
Eller kontakta Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Telefon 010-161 55 00

Grillar korv