Logotype MittBohuslän

Posom

POSOM - Psykiskt Och Socialt OMhändertagande

Erfarenheterna från stora olyckor de senaste åren visar att det finns ett stort behov av psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade. Det kan vara personer som varit direkt inblandade eller närstående personer.

POSOM-gruppen består av personer från kyrka, omsorg, skola, sjukvård, polis och räddningstjänst. Gruppen har regelbundna träffar för att ta del av erfarenheter från händelser som inträffat och för att vidareutveckla verksamheten.

Syfte

Syftet är att tillgodose de drabbades psykiska och sociala behov i så stor omfattning som möjligt och utgå från redan befintliga stödresurser som det sociala nätverket: familj, släkt och vänner, grannar, arbetsledare och arbetskamrater, föreningar och sammanslutningar.

Hur är POSOM organiserad i de olika kommunera?

Uddevalla kommun organiseras POSOM av socialtjänsten.
Lysekil kommun organiseras POSOM  av socialförvaltningen.
Munkedal kommun organiseras POSOM av individ- och familjeomsorgen.

Kontakt

Lysekil och Munkedal
Joakim Hagetoft
Säkerhetssamordnare
Telefon 0523-61 31 12

Uddevalla
Björn Segelod
Säkerhetschef
Telefon 0522-69 65 65