Logotype
Logotype

Nyheter

 • Bandvagnar förstärker i snöyran

  Under tisdagen har Trafikverket tagit beslut att skickat ut bandvagnar som stöd vid försvårad framkomlighet med anledning av värdet till Uddevalla och Stenungsund. Läs mer
 • För dig som inte gillar bränder

  Här tipsar vi om en podcast om brandskydd och brandsäkerhet. Läs mer
 • Idag ska du testa din brandvarnare

  Den 1 december är det Brandvarnardagen då vi uppmanar alla att testa sina brandvarnare inför advent och jul. Läs mer
 • Felanvändning av spis främsta dödsorsak vid elbränder i bostäder

  Elsäkerhetsverket | Pressmeddelande 2023-03-14.Köket förefaller vara den miljö där elbränder med dödlig utgång startar och den produkt som är den vanligaste orsaken till branden är spisen. Det visar en mindre studie som Elsäkerhetsverket genomförde under 2022.Orsaken bakom en dödsbrand kan ibland vara svår att avgöra. För att förbättra kvaliteten på bedömningarna införde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en ny analysprocess 1 januari 2020. Med det nya arbetssättet ska orsaken bakom dödsbränder bättre kunna klargöras, så att andelen ”okänt” minskas. I samband med detta infördes ett nytt register över omkomna till följd av brand. Med tillgång till det nya registret har Elsäkerhetsverket haft möjlighet att djupare analysera brandstartsorsaker och omständigheter kring elrelaterade dödsbränder i bostäder.- Det nya registret hjälper oss att förstå orsaken bakom dödsbränder vilket ger oss bättre möjligheter att jobba proaktivt, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.Äldre drabbas oftare än yngreStudien visar att totalt 14-18 personer omkom under 2020 till följd av elrelaterade bränder i bostäder. Den visar också att dödsbränder i mycket högre utsträckning drabbar äldre än övriga. Av de 14-18 omkomna var 10-12 personer 70 år eller äldre. I en av bränderna omkom två personer, antal elbränder var således mellan 13-17 stycken beroende på slutlig bedömning av MSB.OrsakerDen främsta orsaken till elbränder med dödlig utgång berodde på felanvändning av spis och spishällar, vilket orsakade 9-11 dödsfall. 5-7 personer omkom till följd av fel i utrustning. Av de som omkom till följd av fel i utrustning orsakades 4-6 av fel i produkter och en av fel i en fast installerad apparat (i detta fall en lysrörsarmatur).- Vi på Elsäkerhetsverket gör bedömningen att fel i utrustning är en brandstartsorsak som till skillnad från felanvändning till viss del kan påverkas genom tillsyn eller marknadskontroll, säger Mikael Carlson.Läs hela pressmeddelandet inklusive statistik på Elsäkerhetsverkets hemsida. Läs mer
 • För en vecka sedan flyttade vi in i Uddevallas nya brandstation

  Det var många Uddevallabor som kantade fordonståget, men för er som missade den stora dagen så finns filmen här! Läs mer
 • Räddningstjänsten håller budgetmöte

  Inför 2024 avhandlas budgeten på torsdag den 21 september klockan 9:15. Läs mer
 • Brandman på jobbet-dagen 2023

  Vi behöver rekrytera fler! Läs mer
 • Nu flyttar vi snart in i Uddevallas nya brandstation

  På tisdag den 12 september är det dags för räddningstjänsten att flytta ut ur den gamla brandstationen och flytta in i Uddevallas nya brandstation. Läs mer
 • Identifiering av hinder avseende stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta och förslag på vägar framåt

  Den nationella nollvisionen för brandskydd fastslår att ingen ska behöva skadas allvarligt eller dö i bränder.De flesta personer som dör i en brand kan benämnas som sårbara. Orsakerna till sårbarheten varierar men genomgående är att personen haft nedsatt förmåga att upptäcka, hantera och utrymma en brand. Om utvecklingen fortsätter och inga särskilda brand- skyddsåtgärder genomförs visar prognoserna att antalet omkomna som är 80 år eller äldre kommer att öka med cirka 30 procent till år 2030. Detta eftersom befolkningen blir äldre och bor kvar hemma i allt större utsträckning.Även Brandskyddsföreningens strategi för brandsäkert boende pekar på att nya preventionslösningar krävs för sårbara grupper, men konkreta lösningar saknas.Projektet har genomförts i samverkan mellan Räddsam VG och Centrum för forskning och samhällsrisker vdi Karlstad universitet. Läs mer
 • Eldning

  Att elda kan innebära risker för människor, miljö och egendom. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar. Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen. Läs mer