Logotype
Logotype

Nyheter

  • Räddningsregion Västra Götaland

    – ett samarbete mellan sex räddningstjänster i 29 kommuner.Behovet av en utvecklad samverkan inom den svenska räddningstjänsten har blivit tydlig under de senaste åren i samband med större händelser.Mot bakgrund av detta har sex räddningstjänster, verksamma i 29 kommuner i Västra Götaland och med en gemensam befolkning på omkring 750 000 invånare, ingått avtal om samverkan i syfte att skapa kvalitet och robusthet vid ledning av räddningsinsatser. Läs mer