Logotype

Brandsäkerhet i hem & fritidsmiljö

I kursen får du de kunskaper du behöver för att kunna agera rätt om en brand uppstår. Detta innebär att du kan känna större säkerhet i din vardag.

Kursinnehåll

  • Brandrisker
  • Brandorsaker
  • Förebyggande åtgärder
  • Agerande vid en brand
  • Utrymning
  • Utrustning du kan skaffa till ditt hem, till exempel brandvarnare och brandsläckare

Målgrupp

  • Bostadsrättsföreningar
  • Hyresgästföreningar
  • Bostadsföretag, kommunala och privata
  • Pensionärsföreningar
  • Handikapporganisationer
  • Studieförbund
  • Invandrarföreningar
  • Villaägarföreningar
  • Koloniföreningar

Övrigt

Kurslängd: 2 timmar kvällstid, som vid önskemål kan genomföras vid annan tidpunkt.
Deltagare: 10-25 personer
Plats: Lämplig lokal hos er eller i räddningstjänstens lokaler i Uddevalla, Munkedal eller Lysekil.

Anmälan

Ring oss på 010-161 55 25 för att boka en utbildning eller vid frågor. Vi kan också anpassa utbildningar efter era önskemål.