Logotype
Logotype

Brandsäkerhet i hem & fritidsmiljö

I kursen får du de kunskaper du behöver för att kunna agera rätt om en brand uppstår. Detta innebär att du kan känna större säkerhet i din vardag.

Kursinnehåll

 • Brandrisker
 • Brandorsaker
 • Förebyggande åtgärder
 • Agerande vid en brand
 • Utrymning
 • Utrustning du kan skaffa till ditt hem, till exempel brandvarnare och brandsläckare

Målgrupp

 • Bostadsrättsföreningar
 • Hyresgästföreningar
 • Bostadsföretag, kommunala och privata
 • Pensionärsföreningar
 • Handikapporganisationer
 • Studieförbund
 • Invandrarföreningar
 • Villaägarföreningar
 • Koloniföreningar

Övrigt

Kurslängd: 2 timmar kvällstid, som vid önskemål kan genomföras vid annan tidpunkt.
Deltagare: 10-25 personer
Plats: Lämplig lokal hos er eller i räddningstjänstens lokaler i Uddevalla, Munkedal eller Lysekil.

Anmälan

Ring oss på 010-161 55 25 för att boka en utbildning eller vid frågor. Vi kan också anpassa utbildningar efter era önskemål.