Logotype MittBohuslän

Brandskyddsombud

Med internkontroll av brandskyddet på din arbetsplats kan du bidra till att minska brand- och olycksriskerna på arbetsplatsen. Brandskyddsombudet har en viktig roll i det systematiska brandskyddsarbetet. Dina kunskaper ska du sedan förmedla till dina kollegor, så att de förstår innebörd och fördelar med det systematiska brandskyddsarbetet.

Kursinnehåll

  • Lag och regelverk
  • Brandkunskap
  • Skadebegränsning
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Internkontroll
  • Information till övrig personal

Målgrupp

Brandskyddsombud/kontrollant på företag och förvaltningar, fastighetsägare med flera.

Kurslängd och plats

Kurslängd: 3 timmar
Deltagare: 20-25 personer
Plats: Räddningstjänstens övningsfält eller på brandstationen.