Logotype MittBohuslän

Företagsbesök brand

Utbildningen är en av de populäraste vi har, instruktören kommer till företaget och man sitter ner och diskuterar fram de risker som finns hos er. Som avslutning går vi runt på företaget/platsen och tittar på utrymningsvägar, släckutrustning samt att deltagarna kan ställa frågor angående säkerheten på er arbetsplats.

Kursinnehåll

Räddningstjänsten Mitt Bohusläns organisation

  • Insatstider
  • Hur många kommer vi på ett larm?
  • Hur fungerar larmet på er arbetsplats?

Brandens uppkom

  • Varför brinner det?
  • Hur fort utvecklar sig branden?
  • Hur sprider sig branden?

Brandorsaker och risker

  • Min arbetsplats och i hemmet?

Åtgärder vid brand

  • Hur beter jag mig om jag upptäcker en brand?
  • Utrymning?
  • Skall jag försöka släcka?

Avslutande diskussion, frågor, rundvandring på arbetsplatsen.

Kurslängd och plats

Kurslängd: 2 timmar
Deltagare: 15-20 personer
Plats: Er arbetsplats