Logotype
Logotype

Grundläggande brandkunskap - Företagsbesök

Utbildningen är en av de populäraste vi har, instruktören kommer till företaget och man sitter ner och diskuterar fram de risker som finns hos er. Som avslutning går vi runt på företaget/platsen och tittar på utrymningsvägar, släckutrustning samt att deltagarna kan ställa frågor angående säkerheten på er arbetsplats.

Kursinnehåll

Efter genomförd utbildning kommer ni att ha kunskaper för att förebygga en brand. Ni ska kunna ingripa på rätt sätt om olyckan är framme. Ni får också de kunskaper som behövs för att identifiera risker och ni får ett ökat riskmedvetande.

Teori 

  • Lagstiftning
  • Räddningstjänstens roll
  • Brandförlopp
  • Brandorsaker
  • Förebygga brand
  • Agera rätt vid brand
  • Utrymning
  • Konsekvenser av brand
  • Anlagd brand

Avslutande diskussion, frågor, rundvandring på arbetsplatsen.

Övrigt

Kurslängd: 2 timmar
Deltagare: 15-20 personer
Plats: Er arbetsplats.

Anmälan

Ring oss på 010-161 55 25 för att boka en utbildning eller vid frågor. Vi kan också anpassa utbildningar efter era önskemål.