Logotype
Logotype

Grundläggande brandkunskap

Det är en lönsam investering för dig att utbilda personalen i grundläggande brandskydd. En investering i trygghet och säkerhet. Även en mindre brand kan medföra stora konsekvenser och stora värden kan gå till spillo. Ett tidigt larm i kombination med att du eller din personal vet hur ni ska göra om det börjar brinna är a och o, denna utbildning passar alla företag och organisationer.

Kursinnehåll

Efter genomförd utbildning kommer ni att ha kunskaper för att förebygga en brand. Ni ska kunna ingripa på rätt sätt om olyckan är framme. Ni får också de kunskaper som behövs för att identifiera risker och ni får ett ökat riskmedvetande.

Teori 

 • Lagstiftning
 • Räddningstjänstens roll
 • Brandförlopp
 • Brandorsaker
 • Förebygga brand
 • Agera rätt vid brand
 • Utrymning
 • Konsekvenser av brand
 • Anlagd brand

Praktik

 • Användande av handbrandsläckare
 • Användande av inomhusbrandpost

Övrigt

Kurslängd: 3 timmar
Deltagare: 15-20 personer
Plats: Räddningstjänstens lokaler i Uddevalla, Munkedal eller Lysekil.

Anmälan

Ring oss på 010-161 55 25 för att boka en utbildning eller vid frågor. Vi kan också anpassa utbildningar efter era önskemål.