Logotype
Logotype

Heta arbeten

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Kursmål

Efter utbildningen ska kursdeltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat.

Kursinnehåll

 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor och Tätskiktsarbete
 • Repetitionsfrågor inför prov
 • Praktik

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten, samt arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år, sedan behöver certifikatet förnyas genom att utbildningen genomförs igen.

Övrigt

Lunch samt fika ingår. Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige efter genomförd utbildning och godkänt resultat. Inga förkunskaper krävs, men glöm inte:

 • Att medtaga id-handlingar. ID-kontroll sker på plats.
 • Du skall genomföra certifieringstestet på plats på kursdagen. Tag med en smartphone eller surfplatta.
 • Vid anmälan är det viktigt att INDIVIDUELLA mobiltelefonnummer eller e-post till ALLA deltagare anges.
 • Om ändring av deltagare sker är det viktigt att informera oss om detta innan kurstillfället på grund av nya rutiner gällande certifiering.