Logotype MittBohuslän

Skolutbildning

Brandkunskap i skolan

Varje år erbjuds alla elever i årskurs 4 och 7 att få besök av Räddningstjänsten.

Årskurs: 4 (2x45 min.)

När brandmännen kommer på besök i klass så berättar de om vad räddningstjänsten är och hur vi arbetar. Vi lär barnen hur de ska agera om det börjar brinna, hur de larmar och vad de själva kan göra. Barnen får chansen att ställa frågor och få svar på alla sina funderingar. 

Innan detta besök kan barnen ha studerat MSB kostnadsfria material för mellanstadiet, "En olycka händer så lätt" detta för att lättare kunna ställa frågor vid besöket.

Årskurs: 7 (2x45 min.)

Att informera om konsekvenserna av skolbränder för alla inblandade, med fokus på ungdomar och att skapa diskussion kring skolbränder och hur man kan förebygga dessa. Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  • Ha kunskap om risker med brand
  • Kunna se/varna vid farliga situationer
  • Förstå konsekvenser av brand, för samhället, tryggheten, individen och omgivningen
  • Kunna agera själv eller tillsammans med andra om en olycka inträffar
  • Aktivt kunna förebygga och förhindra bränder och skador i skolmiljö och på fritiden
Kurslängd och plats

Kurslängd: 2x40, 2x45 minuter
Deltagare: Årskurs 4 och 7
Plats: På skolan