Logotype
Logotype

Skolutbildning

Varje år erbjuds alla elever i årskurs 4 och 7 att få besök av Räddningstjänsten för en utbildning i brandkunskap i skolan.


Årskurs 4

Koncept: En olycka händer så lätt

När brandmännen kommer på besök i klass så berättar de om vad räddningstjänsten är och hur vi arbetar. Vi lär barnen hur de ska agera om det börjar brinna, hur de larmar och vad de själva kan göra. Barnen får chansen att ställa frågor och få svar på alla sina funderingar. 

Innan detta besök kan barnen ha studerat MSB kostnadsfria material för mellanstadiet, "En olycka händer så lätt" detta för att lättare kunna ställa frågor vid besöket.

Omfattning: ca 2x45 min

För mer information och utbildningsmaterial: En olycka händer så lätt - MSB


Årskurs 7

Koncept: Upp i rök

Varje år utbildas tusentals elever för att bli medvetna om risker och konsekvenser av bränder och anlagd brand i skolor, med Brandskyddsföreningens utbildning Upp i rök.

I september 2020 lanserades ett nytt, uppdaterat utbildningsmaterial, med nya case och med ett nytt upplägg som bygger mer på dialog med eleverna än det tidigare materialet. Fokus ligger också mer på trygghet, beteende och hur eleverna ska agera vid brand.

Utbildningen ingår som en del i MSB:s uppdrag inom anslag 2:6, som syftar till att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Den riktar sig till ungdomar i högstadiet med syfte att öka kunskapen för att förebygga anlagda skolbränder.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  • Ha kunskap om risker med brand
  • Kunna se/varna vid farliga situationer
  • Förstå konsekvenser av brand, för samhället, tryggheten, individen och omgivningen
  • Kunna agera själv eller tillsammans med andra om en olycka inträffar
  • Aktivt kunna förebygga och förhindra bränder och skador i skolmiljö och på fritiden

Omfattning: ca 2x45 min

För mer information: Upp i Rök - Brandskyddsföreningen Väst

Anmälan

Ring oss på 010-161 55 25 för att boka en utbildning eller vid frågor.