Logotype

Hantering av Coronaviruset

Precis som alla andra påverkas även vi av det pågående Coronaviruset. Fullt fokus sker nu på planering för att säkerställa att vår verksamhet kan fortsätta även när våra medarbetare är sjuka och så långt det är möjligt undvika att många blir sjuka samtidigt hos oss.

Vi har pausat all utbildningsverksamhet och tar i allmänhet inte emot besökare.

När vi är ute på uppdrag kan vi använda oss av en särskild skyddsmask för att undvika att bli smittade och det kan se lite dramatiskt ut men är en av åtgärderna för att undvika smitta.

De allmänna råd som vi ger våra medarbetare är de som kommer från:

folkhälsomyndigheten.se

krisinformation.se

Så undviker du smitta och att föra smitta vidare:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.
  • Är du själv sjuk – stanna hemma!