Logotype
Logotype

Anslagstavla

Om anslagstavlan

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en digital officiell anslagstavla. Räddningstjänstförbundet utgör härvid en specialkommun.

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från direktionen som nyligen justerats.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av direktionens beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

När ett protokoll tillkännages/anslås talar vi om att nu är protokollet justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag då protokollet tillkännages/anslås. Därefter får beslutet laga kraft och kan genomföras.

Protokoll 2024

Fler protokoll finns att läsa här.

Överklaga beslut

Alla beslut som fattas med stöd av kommunallagen kan överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagens 13 kapitel. Prövningen omfattar endast om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt. Alla som är medlemmar i förbundet kan överklaga fattade beslut med laglighetsprövning. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är tillkännagivet på förbundets officiella anslagstavla.

Överklagandet ska innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Samtliga omständigheter som du vill att rätten ska ta hänsyn till måste lämnas till rätten inom tiden för överklagandet.