Logotype
Logotype

Att tänka på vid eldning i eldstad

Att elda i sin eldstad hemma är trevligt och värmer när dagarna blir kortare och temperaturen ute sjunker. Stigande elpriserna motiverar också ett ökat eldande. Klokt såklart men det finns risker…

...om du tror att du kommer att elda mer än vanligt, snälla elda med eftertanke!

En lokaleldstad är bara anpassad för att värma det rum den finns i -under en begränsad tid.

Vi märker redan nu ett ökat intresse för att använda just kaminer, öppna spisar och andra lokaleldstäder, som ofta inte använts på länge.

Våra tips:

  • Använd bara torr ved, och helst bara björk. Överblivet virke från renoveringen, det nedhuggna äppelträdet eller annat trädgårdsavfall kan medföra ökade beläggningar i skorstenen och leda till sämre förbränning och ökad risk för skorstensbrand.
  • Elda max 2,5 kg ved per timme. Lägg in ett nytt vedträ när det tidigare brunnit ner till en glödbädd, det är både mer effektivt för värmen och mer skonsamt för eldstad och skorsten.
  • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Eldar du 4 timmar, låt den vila minst 4 timmar. Kontinuerlig värme kan ackumuleras i till exempel bjälklag och i värsta fall starta en brand.
  • Meddela din sotare om du planerar att elda mer, så sotning och brandskyddskontroll anpassas och sker med rätt intervall.

Glöm inte att testa brandvarnaren liksom att brandsläckare är funktionell, syns väl och är lätt gripbar!

Vi önskar dig en trygg höst och vinter!