Logotype
Logotype

Räddningsregion Västra Götaland

– ett samarbete mellan sex räddningstjänster i 29 kommuner.

Behovet av en utvecklad samverkan inom den svenska räddningstjänsten har blivit tydlig under de senaste åren i samband med större händelser.

Mot bakgrund av detta har sex räddningstjänster, verksamma i 29 kommuner i Västra Götaland och med en gemensam befolkning på omkring 750 000 invånare, ingått avtal om samverkan i syfte att skapa kvalitet och robusthet vid ledning av räddningsinsatser.

I Räddningsregion Västra Götaland finns fyra räddningsledningssystem med ledningscentraler i Borås, Falköping, Skövde och Trollhättan. Tillsammans utgör organisationerna en ny gemensam operativ ledningsorganisation. Det innebär i praktiken att ett ledningssystem bistår en annan del av räddningsregionen vid behov. Samverkansmodellen ger en ökad samlad förmåga för att klara större händelser och komplexa räddningsinsatser med en ökad uthållighet.

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Västra Götaland (RRVG) är:
• Norra Älvsborgs Räddningstjänsförbund
• Orust räddningstjänst
• Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
• Räddningstjänsten Skaraborg
• Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
• Södra Älvsborgs Räddningstjänsförbund

För den som larmar 112 i någon av de samverkande kommunerna kommer ingen skillnad att märkas. Varje räddningstjänst finns kvar som juridisk organisation inom respektive geografiska område med eget myndighetsansvar. Samverkan berör förutom systemledning även områden som utbildnings- och övningsverksamhet liksom tekniska lösningar.

”Tillsammans kan vi göra skillnad”

I vårt område har vi sedan många år en gemensam ledningscentral för räddningstjänsten (LC Fyrbodal) som drivs av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Sedan 2021 ingår även räddningstjänsten Orust i den larmoperativa verksamheten genom avtal.

– Samarbetet inom Räddningsregion Västra Götaland innebär en betydande ökad förmåga till effektiv operativ systemledning vid såväl större händelser i fredstid som i krigstid. Tillsammans kan vi göra skillnad för medborgarnas bästa, säger Hans Därnemyr, förbunds- och räddningschef för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

– I Mitt Bohuslän är vi glada för det samarbete vi har utvecklat de senaste åren med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Orust. Därför är det naturligt att vi tillsammans går vidare och skapar en ännu starkare räddningstjänst i samverkan med övriga områden inom Räddningsregion Västra Götaland, säger Markus Green, förbunds- och räddningschef för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.