Logotype
Logotype

Identifiering av hinder avseende stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta och förslag på vägar framåt

Den nationella nollvisionen för brandskydd fastslår att ingen ska behöva skadas allvarligt eller dö i bränder.

De flesta personer som dör i en brand kan benämnas som sårbara. Orsakerna till sårbarheten varierar men genomgående är att personen haft nedsatt förmåga att upptäcka, hantera och utrymma en brand. Om utvecklingen fortsätter och inga särskilda brand- skyddsåtgärder genomförs visar prognoserna att antalet omkomna som är 80 år eller äldre kommer att öka med cirka 30 procent till år 2030. Detta eftersom befolkningen blir äldre och bor kvar hemma i allt större utsträckning.

Även Brandskyddsföreningens strategi för brandsäkert boende pekar på att nya preventionslösningar krävs för sårbara grupper, men konkreta lösningar saknas.

Projektet har genomförts i samverkan mellan Räddsam VG och Centrum för forskning och samhällsrisker vdi Karlstad universitet.