Logotype
Logotype

Idag ska du testa din brandvarnare

Den 1 december är det Brandvarnardagen då vi uppmanar alla att testa sina brandvarnare inför advent och jul.

Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut, det kan vara skillnaden mellan liv och död. I Sverige saknar 550 000 hushåll en fungerande brandvarnare, se till så att din fungerar.

Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

Läs mer om brandvarnare på Brandskyddsföreningen och hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Brandvarnardagen på Brandskyddsföreningen

Testa din brandvarnare - MSB