Logotype
Logotype

Hur förvarar du dina batterier?

Det är vanligt att batterier avsedda för hushållsapparater, ficklampor, leksaker etcetera förvaras i våra hem. Batterierna, framför allt uttjänta, placeras ofta i plastlådor eller påsar av olika slag. Bränder har inträffat när batterierna kortsluts och överför värme till omgivande brännbara material.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän fick nyligen ett larm där det hade börjat brinna i hushållsbatterier i hemmet. Händelsen inträffade i en mindre klädkammare/garderob i en bostad. Batterierna förvarades välordnat i en plastlåda som var placerad på en förvaringslåda av kartong.

Personerna i bostaden var precis på väg ut då en av dem kände en obekant lukt. Cirka 5 minuter tidigare fanns inga indikationer på brand. Lukten kunde härledas till klädkammaren/garderoben. När dörren till utrymmet öppnades brann det från lådan med batterier. En av de boende tömde två mindre pulversläckare mot branden och när räddningstjänsten kom fram till platsen konstaterades det att branden var släckt.

Den troliga orsaken till att branden startade var att ett 9 volts batteri hamnat på ett sådant sätt att batteriet kortslöts med värmeutveckling som följd. Möjligen var det ett så kallat knappcellsbatteri som hamnat mellan polerna och därigenom orsakade kortslutning.

Hur kan riskerna för, och konsekvensen av, brand minskas vid förvaring av hushållsbatterier i våra hem?

Genom att tejpa polerna på 9 voltsbatterier, helst med så kallad eltejp, så minskar risken att batterierna kortsluts. Förvaring av batterier i behållare av glas med lock eller annat värmetåligt material minskar risken för brandspridning.

Utredningen som gjordes i samband med händelsen visar också på vikten av att det finns släckutrustning i våra bostäder. Även brandvarnare innebära att en brand upptäcks i ett tidigt skede vilket ger förutsättningar för släckförsök eller utrymning innan kritiska förhållande uppstår.

AI-genererad bild