Logotype
Logotype

Torrt fjolårsgräs ökar brandrisken

Våren är en populär tid för att röja torrt gräs, löv och kvistar på sin tomt. Att elda upp trädgårdsavfallet är inte längre tillåtet enligt ny lagstiftning som gäller från 1 januari 2024. Följ våra råd och gällande regler.

Marken täcks just nu av torrt fjolårsgräs. Risken att en eld sprider sig och orsakar en svårkontrollerad brand är stor, särskilt på eftermiddagarna om solen skiner och nattfukten torkat upp. Ett betydligt säkrare alternativ till att elda är att samla ihop skräpet och lämna det i avsedda kärl eller vid närmaste återvinningscentral.

Du som tänder elden är ansvarig

Räddningstjänsen Mitt Bohuslän ställer inga krav på att du ska anmäla din eldning hos oss i förväg. Däremot vill vi betona att det alltid är du som tänder elden som är ansvarig. Skulle något hända är det alltså du som bär ansvaret. Se därför till att:

  • Kolla brandriskprognosen via SMHI eller appen Brandrisk Ute innan du bestämmer dig för att elda. Även om det har regnat nyss kan brandrisken vara hög, vilket gör det högst olämpligt att tända en eld.
  • Ha alltid släckutrustning nära tillhands, det vill säga god tillgång till vatten eller annat släckmedel.
  • Ha även med en mobiltelefon för att snabbt kunna ringa och larma om något går snett.
  • Lämna aldrig eldningsplatsen. Håll uppsikt hela tiden.
  • Se till att elden är ordentligt släckt innan du går därifrån.
  • Undvik att elda efter mörkrets inbrott eftersom det kan skapa oro och larm i onödan bland förbipasserande.

Följ reglerna

Från 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att trädgårdsavfall inte får eldas på din tomt utan det ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen.

I vissa kommuner finns möjlighet att söka dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall samt för påskbrasa, majbrasa/valborgsmässoeld eller liknande. Vänd dig till din kommun för mer information om vad som gäller där du bor.

Mer information:

Se aktuell brandriskprognos via SMHI

Elda utomhus - Bål och brasor