Logotype
Logotype

Eldningsförbud

Efter en periods torka kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Varje kommun beslutar och föreskriver om eldningsförbud.

Förbudets omfattning

Förbudet avser alla typer av uppgörande av eld samt grillning i skog och mark.När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och ordningställda grillplatser på marken (exempel murade, grävda och avskärmade).

Vid extrem torka utökas förbudet till att gälla all grillning i skog och mark detta gäller även engångsgrillar och grillning i särskilt iordningställda grillplatser.  


Mer information

Brandriskprognos
Eller kontakta Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Telefon 010-161 55 00

Grillar korv