Logotype
Logotype

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder. Det handlar också om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.

För att förhindra att brand uppstår finns det några grundläggande saker att tänka på:

  • Släck alltid ljusen när du lämnar ett rum
  • Anslut din kaffebryggare till en timer
  • Använd rätt watt-tal i dina armaturer
  • Var noggrann med rengöringen av din uppvärmningsanordning - Sotning
  • Förvara brandfarliga gaser och vätskor på rätt sätt - information till allmänheten

Ett bra brandskydd är att tidigt bli varnad om att brand har uppstått genom att ha till exempel brandvarnare eller automatiskt brandlarm. Om larmet ändå går ska alla veta hur de ska agera.

Bra utrustning för att kunna göra en insats vid brand är till exempel en handbrandsläckare och en brandfilt.