Logotype MittBohuslän

Första hjälpen med hjärt-lungräddning

Utbildning i Första hjälpen kan bidra till att minska lidande, minska risk för skadeutvecklingen samt öka chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, trauma och hjärtstopp

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna

  • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
  • Larma 112 och beskriva händelse och antalet personer i behov av hjälp.
  • Ge HLR med god kvalitet och använda en hjärtstartare säkert och effektivt.
  • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.
  • Med kunskaperna som grund vara motiverad att ingripa vid ett livshotande tillstånd.

Förkunskaper hos deltagare vid kursstart

Inläst kursbok, genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

Kurslängd och plats

Kurslängd: ca 4 timmar, (kaffe och ost-och skinkfralla ingår)

Deltagare: max 12 personer

Plats: Lämplig lokal hos er eller på brandstationen