Logotype
Logotype

Avgifter för automatiska brandlarm

Avgifterna styrs av räddningstjänstens merkostnader för administration, beredskapshållning, kontroll och återställning av larm. Avgifterna är fastlagda av Förbundsdirektionen och justeras årligen. Vid upprättande av nytt avtal debiteras kunden en anslutningsavgift, därefter kommer en årlig avgift debiteras.

Anslutnings- och mottagningsavgift*

Avgift för anslutning och mottagning av larmanläggning till räddningstjänsten samt administration kring upprättande av avtalet och automatlarmsunderlag samt larminstruktioner och insatskort.

*Anläggningsägaren står för kostnad av larmsändare och kostnader i samband med montering av denna, samt kostnader det medför då anläggningen primärt ansluts till SOS Alarm.

Årsavgift

Avgiften skall täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för räddningstjänsten och omfattar kostnader för särskild beredskap, uppföljning, nyckelhantering, intern utbildning, fördjupad orientering och kännedom om objektet, uppdatering av automatlarmsregister, larminstruktioner och insatskort.

Onödigt larm

Omfattar räddningstjänstens kostnad för utryckning, återställning och undersökning av larmorsak i de fall larmet beror på brister i larmorganisationen eller tekniska brister i anläggningen.

Räddningstjänstuppdrag enligt 1 kap. 2§ Lagen(2003:78) om skydd mot olyckor är kostnadsfria.

Larmorsaker som kan debiteras

Här är några exempel på orsaker till larm:

 • Bristande underhåll
 • Detektorval/placering                
 • Felhantering av anläggningen
 • Fordon
 • Hantverkare
 • Levande ljus/tomtebloss
 • Matlagning
 • Rökgenerator
 • Rökning
 • Ånga
 • Med flera