Logotype
Logotype

Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor i kommunerna Uddevalla, Lysekil och Munkedal. Det är hos oss du ansöker om tillstånd för din hantering samt anmäler deltagare för lämplighetsprövning för explosiva varor.

Längre handläggningstider

Vänligen observera att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän för tllfället har längre handläggningstider för tillstånd än normalt till följd av en hög ärendemängd. Enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) får handlingsningstiden uppgå till 3 månader med möjlighet att förlänga till 6 månader. Därför är det viktigt att er ansökan inkommer i god tid.

Vi eftersträvar fortsatt att återkoppla på inkommna ansökningar snarast möjligt.

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs, i de flesta fall, även tillstånd enligt § 16 Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. För brandfarlig vara gäller tillståndskravet hantering över vissa mängder beroende på verksamhet, medan det för explosiva varor gäller all hantering, överföring, och import. Läs mer under rubrikerna Brandfarlig vara och Explosiv vara i menyn till vänster, om vad detta innebär för dig och din verksamhet.

Vill du söka tillstånd för sprängning inom detaljplanelagt område och viss användning av pyrotekniska artiklar så är det Polisen som behandlar dessa ansökningar. Tillstånd för tillverkning av explosiva varor eller produkter samt för gränsöverskridande överföring ska sökas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

OBS! Från 1 augusti 2021 ska lämplighetsprövning göras för personer som har tillgång till explosiva varor med begärlighetsgrad A eller B i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter. Senast 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Anmälan görs via blanketten ”Anmälan av förestånadere/deltagare för explosiv vara” som du hittar till höger på sidan.

Från 1 augusti 2021 gäller även att ansökan om nytt tillstånd för både brandfarliga och explosiva varor ska lämnas senast 4 veckor innan det gamla löper ut. Detta för att få fortsätta verksamheten enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden.

Blanketter