Logotype
Logotype

Sota själv

Lag och förordning om skydd mot olyckor har antagits av riksdagen.

Lagen innbär bland annat att:

Enskilda kan få godkännande att sota sina hus själva.

  • Kommunen får medge att en fastighetsägare själv kan få utföra sotning om det kan ske på ett från branskyddssynpunkt betryggande sätt
  • Tillståndet gäller enbart för det egna huset
  • Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och brandskyddskontroll
  • Brandskyddskontroll utförs av kommunen
  • Fortsatt kommunalt ansvar för sotningsverksamheten