Logotype
Logotype

Högre kravnivå

Här hittar du information till allmänheten om Sevesoanläggningar i vårt område med högre kravnivå.

Kommunal plan för räddningsinsats

Plan för räddningsinsats för Sevesoverksamheter av högre kravnivån inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns insatsområde.

Här hittar du dokumentet som beskriver hur Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän hanterar bestämmelsen om planer för räddningsinsatser för verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsrapport enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381).

Kommunal plan för räddningsinsats Gasum - Preemraff Pdf, 911.1 kB.