Logotype
Logotype

Fyrverkerier

Varje år skadar sig ungefär 100 personer på grund av felaktig användning av fyrverkerier varav 12 behöver sjukhusvård. Oftast skadas huvud, ansikte, ögon, och händer; dödsfall är ovanliga men de skador som uppstår ger ofta bestående men för de som drabbas. Räddningstjänsten meddelar denna information till allmänheten med syfte att minska risken för olyckor vid hantering av fyrverkerier.

Ungefär hälften av de skador som uppstår varje år drabbar personer som inte varit involverade i avfyrandet, det är alltså viktigt att inte bara den som avfyrar är uppmärksam på säkerheten. Åskådare bör ingripa om något ser konstigt ut eller känns osäkert eftersom det påverkar både deras egen och andras säkerhet. Det är också viktigt att den som avfyrar är medveten om att de inte bara kan skada sig själva utan också grannar, vänner, och familj.

10 korta råd

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad.
  2. Fyrverkerier ska inte kombineras med alkohol och får inte hanteras av personer under 18 år.
  3. Läs bruksanvisningen och förbered fyrverkeriet i god tid innan det ska avfyras.
  4. Håll aldrig i ett tänt fyrverkeri om bruksanvisningen inte tillåter det.
  5. Fyrverkeripjäser ska aldrig riktas mot personer, djur, fordon, eller byggnader.
  6. Luta dig aldrig över en tänd pjäs.
  7. Avfyra pjäsen på en lämplig plats och säkert avstånd från både dig själv och åskådare.
  8. Vänta 20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte avfyrats. Tänd den inte igen, lämna tillbaka pjäsen där den köptes i stället.
  9. Var medveten om riskerna, fyrverkerier kan både skada personer och orsaka bränder.
  10. Visa hänsyn, tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Råd för säkrare hantering av fyrverkerier

Till att börja med ska man alltid läsa instruktionerna för produkten, man ska även kontrollera att produkten är CE-märkt vilket innebär att produkten är godkänd att användas inom EU, produkter som inte är CE-märkta kan vara farliga att använda och leda till skador. Kontrollera även att fyrverkeripjäsen inte är skadad innan användning.

Innan du tänkt använda fyrverkerierna är det bra att ha förberett dem så att man inte stressar för att avfyra dem i rätt tid, det är lämpligast att ha allt uppställt ca 10 minuter innan de planeras avfyras. Fyrverkerier ska inte kombineras med intag av alkohol då det ökar risken för skador markant, fyrverkerier får inte heller hanteras av personer som är under 18 år enligt 7§ förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Fyrverkeripjäser ska alltid riktas uppåt och avfyras på en öppen plats där de inte riskerar att träffa något ovanför dem, pjäser ska aldrig riktas mot personer, djur, fordon, byggnader, eller dig själv. Du ska aldrig heller luta dig över en tänd pjäs, även om den inte avfyrats som tänkt. Det är också lämpligt att avfyra fyrverkerierna på en plats där man lätt kan söka skydd ifall pjäsen välter eller något annat går fel.

Om pjäsen inte avfyras som det var tänkt ska den lämnas ifred, krutet som driver fyrverkerierna kan ligga och pyra en längre period och avfyra pjäsen oförutsett. Ett fyrverkeri som tänts men inte avfyrats bör lämnas i åtminstone 20 minuter innan man närmar sig det, fyrverkerier som inte avfyrats som tänkt ska återlämnas där de köpts.

Fyrverkerier ska alltid hanteras med försiktighet, det är en explosiv vara som kan ge väldigt allvarliga skador om de hanteras vårdslöst. Skador från fyrverkerier är ofta svåra och tar lång tid att läka; även efter skadan läkt får många drabbade bestående men, främst i ansiktet, ögonen, och händerna. Fyrverkerier kan inte bara orsaka personskador utan också bränder, de ska därför avfyras med hänsyn till detta.

Fyrverkerier ska också förvaras på ett lämpligt sätt, man bör kontrollera så att de inte förvaras nära tändkällor såsom levande ljus, spis, eller kamin, de bör inte heller förvaras där personer sover eller vistas ofta. Lämpligast är om fyrverkerierna kan förvars i ett fristående skjul eller dylikt.

Utifrån kunskap från tidigare bränder ska man inte heller placera en avfyrad fyrverkeritårta eller motsvarande nära brännbart material, när fyrverkerier avfyras avger de mycket värme vilket kan orsaka en glödbrand i pjäsen. Glödbränder kan vara svåra att märka och efter en period övergå till flammande brand, avfyrade pjäser ska därför placeras med detta i åtanke.

Man bör även visa hänsyn eftersom både djur och människor kan bli skrämda av ljudet som fyrverkerier avger, det är därför smakfullt att varna grannar som har djur eller små barn eller att avfyra på en annan plats där färre påverkas.

Slutligen bör det övervägas om man ens ska avfyra fyrverkerier själv eftersom många andra ändå kommer göra det. Om det går att se fyrverkerier utan att skjuta dem själv kan man lika väl minska risken för både sig själv och de man firar med.

Mer information

Det går att hitta mer information på MSB.se på följande sidor:

Råd till privatpersoner - Fyrverkerier

Regler för att skjuta fyrverkerier